HANDELSVERENIGING Leek - Nietap

De Handelsvereniging Leek - Nietap is een vereniging bestaande uit ondernemers uit Leek die direct contact onderhouden met klanten, winkeliers, makelaars, verzekeraars, drukkerijen, banken, enzovoort. De leden van de Handelsvereniging Leek - Nietap zijn stuk voor stuk zeer betrokken bij wat er in Leek gebeurt. Samen spannen we ons in om het winkelklimaat en de gezelligheid in Leek zo groot mogelijk te houden! We nodigen alle Leekster ondernemers dan ook van harte uit zich bij ons aan te sluiten.

Sfeer en algemeen belang

Ieder jaar organiseren we diverse activiteiten die winkelend publiek trekken, de sfeer in het dorp verhogen en de consument te prikkelen om zijn of haar inkopen in Leek te doen. Hoewel het van origine geen doelstelling van de vereniging was om festiviteiten te organiseren of te ondersteunen, is het in de loop van de tijd wel zo gegroeid. Deze rol past ons goed en we vervullen hem dan ook met plezier. Evenementen als de acties rondom Moeder- en Vaderdag, de Fashionweekenden, Dolle Zaterdag, de Leek Leegverkoop worden deels of volledig door onze Activiteitencommissie georganiseerd, veelal ook in samenwerking met het Promotie Platform Leek.

Belangenbehartiging

De Handelsvereniging Leek - Nietap is een volwaardige gesprekspartner van de gemeente Westerkwartier. Allerlei plannen, ideeën en problemen worden met de vereniging besproken. Voor de planologische ontwikkelingen in het kernwinkelgebied Leek zijn wij volop in dialoog met de gemeente. Bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn thema's die hoog bij ons op de agenda staan.

Voordeel uit samenwerken

De Handelsvereniging Leek - Nietap houdt twee keer per jaar een ledenvergadering waarbij de leden op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelen en zelf vragen ter tafel kunnen brengen. Daarnaast is het mogelijk om aan te schuiven bij de maandelijkse bestuursvergaderingen.

Bestuur

Het bestuur van de handelsvereniging bestaat op dit moment uit de volgende personen:

De activiteitencommissie bestaat naast ons bestuurslid Moniek de Boer uit Ciska Rondaan (Ambacht media) en Dick Vergnes (Vicini).

Het bestuur is te bereiken op mail@hvleeknietap.nl.

De activiteitencommissie is te bereiken op nieuws@winkeleninleek.nl.