Corona maatregelen
 

Uitwerking Corona maatregelen vanaf woensdag 14 oktober:
Het is essentieel dat wij ons als ondernemers houden aan de maatregelen om verder overheidsingrijpen te voorkomen. Er wordt ook strenge handhaving verwacht.

 

Openingstijden
Het vervallen van de koopavonden is in de persconferentie als toelichting gebruikt. Dat blijkt te leiden tot verwarring. In de regels staat letterlijk:

De detailhandel dient uiterlijk om 20:00 uur te sluiten. Dit geldt niet voor de levensmiddelenbranche.
Verwacht wordt dat streng wordt toegezien op de sluitingstijd. Het advies is dan ook om in winkels, die niet tot de levensmiddelenbranche horen, te zorgen dat om 20.00 uur de deur op slot is en er geen klanten meer in de winkel zijn.

Na een klein rondje langs een aantal winkels zien we dat de meesten inderdaad nu op koopavonden (vrijdag) tot 20:00 open zullen blijven de komende weken. Als het te druk aan het worden is in jouw winkel om voldoende afstand te kunnen bewaren kan je natuurlijk op de andere dagen ook je tijden verruimen tot 20:00.

 

Deurbeleid

Voor de hele detailhandel geldt de voorwaarde dat een deurbeleid wordt gehanteerd. Dat betekent dat er duidelijk moet staan aangegeven hoeveel klanten binnen mogen zijn en dat je dat ook controleert. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van winkelmandjes, maar ook gewoon door te tellen.

Ook moeten hygiënische maatregelen duidelijk voor de klant te zien zijn. Dus zorg voor mogelijkheden om te desinfecteren en zorg ervoor dat die duidelijk zichtbaar zijn.

Daarnaast moeten Klanten onderling steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. In de meeste winkelprotocollen is dat vertaald in 1 klant per 10 m2. Dat is niet veranderd. Voor de detailhandel geldt het maximaal aantal bezoekers van 30 niet!

Hoewel het deurbeleid niet verder wordt omschreven geeft de minister in de aanwijzing naar de Veiligheidsregio's aan zij een winkel kunnen sluiten als niet voldoen wordt aan de maatregelen.

 

Verbod alcoholverkoop na 20.00 uur

Zoals gemeld in de persconferentie is er een verbod op verkoop van alcohol na 20.00 uur en voor 07.00 uur. Dit geldt ook voor winkels uit de levensmiddelenbranche die ook na 20.00 uur geopend mogen blijven.

Ook voor online bestellingen geldt dat na 20.00 uur geen alcohol verkocht of bezorgd mag worden.

 

Mondkapjes

Er geldt een dringend advies voor klanten en medewerkers om in de winkel een mondkapje te dragen. Het is op dit moment (nog) geen verplichting.

Met betrekking tot jouwmedewerkers geldt dat je als werkgever een zogenoemd instructierecht hebt. Je mag medewerkers bijvoorbeeld verplichten bedrijfskleding te dragen, een mutsje te dragen of handsieraden af te doen als ze met verse waren te maken hebben. Zo mag u ook medewerkers verplichten tijdens uitvoering van het werk en bij aanwezigheid in de winkel een mondkapje te dragen. Medewerkers kunnen niet op grond van politiek- maatschappelijke redenen het dragen van een mondkapje weigeren. Wel kan het zijn dat er een medische reden is om geen mondkapje te dragen. In dat geval moet de werknemer een medische verklaring kunnen overleggen of een advies van uw arbo-arts waaruit dat blijkt.

 

Overigens is het de bedoeling dat een mondkapje neus, mond en kin bedekt. Een kunststofmasker zal dus waarschijnlijk niet voldoen aan de in te voeren mondkapjesplicht.